Käytännön opetusjärjestelyt

 

Suomalaisessa koulukontekstissa luokkatandem edellyttää käytännössä yhteistyötä kahden sellaisen koulun välillä, joilla on eri opetuskielet. Tästä syystä luokkatandemia on tähän mennessä sovellettu etupäässä toisen kotimaisen kielen, suomen ja ruotsin, opetuksessa.

 

Yksinkertaistettuna luokkatandem perustuu siihen, että suomen ja ruotsin kielen opetus kummassakin koulussa järjestetään luokissa, jossa puolet oppilaista tai opiskelijoista on ruotsinkielisiä ja puolet suomenkielisiä. Näin ollen opettajat opettavat kielellisesti sekoitettuja oppilasryhmiä rinnakkain. Ensimmäisen oppitunnin aikana suomen kielen opettaja opettaa suomea A-ryhmälle ja samanaikaisesti ruotsin kielen opettaja opettaa ruotsia B-ryhmälle. Seuraavan tunnin aikana vaihdetaan opettajia ja rooleja siten, että suomen kielen opettaja opettaa B-ryhmää ja vastaavasti ruotsin opettaja A-ryhmää. Opiskelijat vaihtavat rooliaan kielenoppijan ja kielellisen tuen ja mallin välillä. Rooli riippuu siitä, mille oppitunnille he osallistuvat. Suomen kielen tunneilla suomenkieliset opiskelijat toimivat ruotsinkielisten malleina sekä tukena, ruotsin kielen tunneilla puolestaan ruotsinkieliset opiskelijat tukevat suomenkielisiä ja toimivat heille kielimalleina.