Tieteelliset artikkelit

 

Pörn, M. & Hansell, K. (2017) The teacher's role in supporting two-way language learning in classroom tandem. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. Saatavissa: https://dx.doi.org/10.1080/13670050.2017.1379946

 

Hansell, K. & Pörn, M. (2016). Tandempar skriver tillsammans – Interaktionsmönster i gemensamma skrivprocesser. Nordand – Nordisk tidskrift för andrespråkforskning, 11 (1), 93–117.

 

Karjalainen, K., Engberg, C., Pörn, M. & Korhonen, A. (2015). Koodinvaihdot kolmanteen kieleen suomen ja ruotsin kielten luokkatandem-opiskelussa. Rellstab, D. & N. Siponkoski (toim.) 2015. Rajojen dynamiikkaa, Gränsernas dynamik, Borders under Negotiation, Grenzen und ihre dynamik. VAKKI-symposiumi XXXV. 12.-13.2.2015. VAKKI Publications 4. Vaasa. 127-136. www.vakki.net/publications/2015/VAKKI2015_Karjalainen_et_al.pdf

 

Karjalainen, K., Pörn, M., Rusk, F. & Björkskog, L. (2013). Classroom tandem – Outlining a model for language learning and instruction. International Electronic Journal of Elementary Education (IEJEE).www.iejee.com/index/makale/37/classroom-tandem-outlining-a-model-for-language-learning-and-instruction

 

Karjalainen, K. (2015). Tandemstudier i skolkontext.Tidskriften Poppis.www.suomenruotsinopettajat.fi/images/Poppis_1-15_Tamdemstudier1.pdf

 

Karjalainen, K. & Pörn, M. (2015). Luokkatandem kieltenopetuksen mallina. Mustaparta, A. (toim.) 2015. Kieli koulun ytimessä - näkökulmia kielikasvatukseen. Oppaat ja käsikirjat 2015:15. Opetushallitus 2015. live.grano.fi/tuotanto/o/opetushallitus/luokkatandem-kieltenopetuksen-mallina/#more-67

 

Pörn, M. & Karjalainen, K. (2013). Klasstandem i en tvåspråkig skolkontext. Kieli, koulutus ja yhteiskunta 10.5.2013. 

www.kieliverkosto.fi/article/klasstandem-i-en-tvasprakig-skolkontext/