Lehti- ja internetartikkeleita

 

Hansell, K. & Pörn, M. (2016). Klasstandem som modell för språkundervisning. Språk i rörelse - skolspråk,  flerspråkighet  och lärande. I Utbildningsstyrelsens guider och handböcker 2016:4, Annika Westerholm & Gun Oker-Blom (red.). (Opetushallituksen julkaisu, vain ruotsiksi).

 

Hansell, K. & Pörn, M. (2016). Luokkatandem - matka yli kielirajan. Tempus, 4/2016s. 6.

 

Korkeakivi, R. (2013). Rajoja rikkova kampus. Opettajalehti 15.03.2013.

 

Lindén, K. (2013). Vasas gymnasiecampus. Lärmiljöer och internationalisering. [lainattu 12.8.2013]. Saatavilla: www.larmiljoer.fi

 

Pajunen, E. (2 huhtikuuta 2013). "Ei se niin kamalaa ollutkaan" - Vaasan lukioiden luokkatandem-kursseilla opiskelijat opettavat toisilleen suomea ja ruotsia. Pohjalainen.

 

Varstala, K. (4 toukokuuta 2013). Delade utrymmen ger nya möjligheter - Eleverna uppskattar samarbetet mellan Vasa Gymnasium och Vaasan lyseon lukio. Vasabladet, s. 3.

 

Jurkka, J. (16 syyskuuta 2014). Tandem-opiskelu rohkaisee juttelemaan vieraalla kielellä. Saatavilla:www.pohjalainen.fi/uutiset/maakunta/tandem-opiskelu-rohkaisee-juttelemaan-vieraalla-kielella-1.1684734

 

Pohjalainen (25 marraskuuta 2014). Vaasan lyseon lukio ja Vasa gymnasium palkittiin. Saatavilla www.pohjalainen.fi/uutiset/maakunta/vaasan-lyseon-lukio-ja-vasa-gymnasium-palkittiin-1.1722611

 

Koskinen, H. & Löf, Å. (2014). Klasstandem är mycket mer än bara språkinlärning. Tempus, s. 14. Saatavilla: issuu.com/sukol/docs/tempus614

 

Nordman, K. (2016). Tandempionjärer skrev handbok. Vasabladet. Hämtat 5.5 från online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/100976

 

Läraren (26 maj 2016). Klasstandem fick handbok, s. 10. Tillgänglig: www.fsl.fi/lararen/289-lararen16/papperstidningen/3231-laeraren-9-2016?tmpl=component&type=raw&turn=9-2016#page/10