Eluokkatandem-hanke

 

Eluokkatandemissa (2015—2018) kaksi lukiota tekee yhteistyötä toisen kotimaisen kielen, suomen ja ruotsin, opetuksessa. Åbo Akademin hanke toteutetaan yhdessä Leppävirran lukion ja Gymnasiet i Petalaxin kanssa. Hankkeen rahoittajina toimivat Svenska kulturfonden, Harry Schaumanin säätiö ja Högskolestiftelsen.

 

Eluokkatandem perustuu tietoon ja kokemukseen, jotka ovat syntyneet Luokkatandem-hankkeessa (2012—2015). Luokkatandem kielipedagogisena mallina toisen kotimaisen kielen opetuksessa perustuu fyysisiin kohtaamisiin. Näitä kohtaamisia ei kuitenkaan kaikissa Suomen kouluissa voida järjestää. Tästä johtuen luokkatandemista tarvitaan myös virtuaalinen muoto, eluokkatandem. Virtuaaliset oppimisympäristöt mahdollistavat tandemopetuksen myös kouluille, jotka sijaitsevat vahvasti yksikielisillä paikkakunnilla tai muuten kaukana yhteistyökouluista. Eluokkatandemin tavoitteena onkin luokkatandem-mallin mahdollistaminen kaikille Suomen kouluille informaatio- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen.

Luokkatandem-hanke keskittyi toimivien kielipedagogisten mallien ja työskentelytapojen tutkimiseen ja kehittämiseen kielellisesti sekoittuneissa ryhmissä fyysisissä luokkahuoneissa. Eluokkatandem-hankkeessa tutkitaan, kuinka toimivia työskentelytapoja ja luokkahuonekäytäntöjä luokkatandemista voidaan soveltaa ja kehittää sopiviksi virtuaaliseen yhteistyöhön suomen- ja ruotsinkielisten opiskelijoiden välillä. Eluokkatandemissa opiskelijat työskentelevät pareittain suomen ja ruotsin kielen tunneillaan ja muun muassa puhuvat videopuheluita, chattailevat ja kirjoittavat yhdessä.

Eluokkatandem-hanke perustuu käytännönläheiseen, empiiriseen toimintatutkimukseen ja opettajien, tutkijoiden ja IT-pedagogien väliseen yhteistyöhön. Tutkijat, tandemopettajat ja IT-pedagogit luovat yhdessä malleja virtuaalisiin kontakteihin yli kielirajan. Tähän asti eTandemia on tutkittu lähinnä kansainvälisesti ja yliopisto-opetuksessa. Sen soveltaminen suomalaiseen koulukontekstiin asettaa haasteita, mukaan lukien aikaisemmissa tutkimuksissa mainitut tekniikka, erot koulujen lukujärjestyksissä, tehtävätyypit sekä opettajien etäyhteistyö. Eluokkatandem-hankkeessa valittujen fokusparien työskentelyä oppitunneilla seurataan videotallenteiden ja näytöntallennusten avulla.